///خرید غذای ماهی مولد

خرید غذای ماهی مولد

غذای ماهی تیلاپیا

فروش غذای ماهی شرکتی سایز 4 مخصوص ماهی ها مولد با پروتئین مناسب ، غذا ها با تکنولوژی اکسترودر تهیه شده و مانع کثیف شدن آب و سایزی یکدست دارند

نوع غذا : رو آبی

پروتئین: حدودا 40 درصد

سایز مناسب : 4 – مولد

قیمت  : 10 هزار تومان

قیمت بسته ارسالی 6 کیلویی : 60 هزار تومان

Leave A Comment