///پرورش ماهی تیلاپیا در خوزستان

پرورش ماهی تیلاپیا در خوزستان

بچه ماهی تیلاپیا پرورشیخوزستان با توجه با آب و هوای مناسب می تواند محیط مناسبی برای ماهیان گرمابی باشد رشد بهینه ماهیان گرمابی در دمای 25 تا 30 درجه است از آنجا که میانگین دمای شهرهای جنوبی کشور به این دما نزدیک است شرایط مناسبی را برای پرورش ماهیان گرمابی فراهم کرده است، اخیرا پرورش ماهی تیلاپیا در خوزستان شایع شده است اما نژادی که در استان خوزشتان وجود دارد از نژاد پرورشی نبوده و به تیلاپیا زیلی معروف است که صرفه اقتصادی ندارد مهمترین نژاد ماهی تیلاپیا پرورشی نژاد نیل است تیلاپیا خوزستان در حال حاضر از کیفیت مناسبی نسبت به گونه پرورشی برخوردار نیست برای تهیه بچه ماهی تیلاپیا در خوزستان می توانید با ما در تماس باشید

تهیه تیلاپیا پرورشی نژاد نیل تمام نر 09363115868

avatar
   
اشاره به موضوع