//پرورش تیلاپیا در ۴ استان کشور

پرورش تیلاپیا در ۴ استان کشور

در فاز اول مجوز تولید ماهی تیلاپیا در ۴ استان  مرکزی و کویری یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی را صادر شد.

 پس از نزدیک به یک دهه تحقیقات روی پرورش ماهی تیلاپیا مجوز تولید ماهی تیلاپیا در کشور در مناطق مرکزی و کویری صادر شد.

طی جلساتی که با حضور مسئولین طی این هفته برگزار شد، مقرر گردید با حفظ اصول زیست محیطی تولید ماهی تیلاپیا در استانهای یزد، قم، خراسان جنوبی و سمنان صورت گیرد.همچنین در این جلسات قوانین و مقررات تولید ماهی تیلاپیا در کشور با رعایت اصول زیست محیطی و موافقت اعضای حاضر در این جلسه نگاشته شد.

منبع:ایرنا

avatar
   
اشاره به موضوع