//پرورش تیلاپیا در ایران و صادرات آن

پرورش تیلاپیا در ایران و صادرات آن

tilapia-this-iranچند سالی است که کشمکش ها بر سر پرورش تیلاپیا در ایران وجود دارد و این موضوع به صورت پایلوت در یزد انجام می شد که اگر نتایج مثبت باشد پرورش گسترده ین ماهی در ایران انجام شود اما این پروسه تحقیق در مورد پرورش ماهی تیلاپیا بیش از 8 سال طول کشید تا در همین یکی دو سال گذشته تصمیم بر آن شد تا پرورش تیلاپیا در ایران انجام شود و در فاز اول در 5 استان مرکزی و کویری کشور مزارع پرورش تیلاپیا راه اندازی شد

آخرین استانی که برای پرورش تیلاپیا در ایران اقدام نمود استان سمنان بود که با اعلام مسئولین این استان و شیلات با گسترده شدن پرورش زمینه برای صادرات این نوع ماهی فراهم شده است .

پرورش ماهی تیلاپیا در ایران مزایی نظیر مصرف آب کمتر نسبت به سایر گونه های پرورشی دارد ، هزینه نگه داری آن پایین تر است چون نسبت به بیماری ها مقاو و اکسیژن کمتری مصرف میکند ، همچنین جیره یا خوراک آن ارزان تر از سایر غذای ماهیان می باشد. با پرورش تیلاپیا در ایران از ارز بری جلوگیری می شود و همچنین فیله یخ زده آن وارد نشده یا کم تر خواهد شد از آن رو با صادرات این ماهی به تولید داخلی کمک بزرگی خواهد کرد

در حال حاضر در استان های یزد ، قم ، سمنان ، خراسان پرورش تیلاپیا در حال انجام است که با توجه به تامین نیاز داخلی با گسترش و پرورش تیلاپیا در شهر های دیگر زمینه صادرات این ماهی فراهم خواهد شد

Leave A Comment