//نداشتن سواد کافی مانع پرورش تیلاپیا در ایران

نداشتن سواد کافی مانع پرورش تیلاپیا در ایران

متاسفانه تعصب بیجا روی یک مسئله که از آن اطلاع کافی نداشته باشیم مانع پیشرفت می شود حال اگر ما مقام یا مسئول کاری باشیم مانع پیشرفت آن کار می شویم این دقیقا مصداق طرح پرورش تیلاپیا در ایران و مسئولان محیط زیست و دلسوزان ان است کیست که دلش برای ایران نمی سوزد ولی تعصب روی چیزی که اطلاعات کافی نداریم همیشه حرکت روبه عقب را تسریع می بخشد

در مصاحبه هایی که از مسئولین محیط زیست درباره ماهی تیلاپیا و پرورش آن مشاهده می شود می گویند که این نوع ماهی ضرر دارد و جزء صد گونه مهاجم است که در دنیا معرفی شده که به محیط زیست آسیب می زند و مقامات هم به حرف های آنها استناد می کنند بدون انکه تحقیقی در این موضوع انجام دهند با یک تحقیق ساده می توان لیست ده گونه مهاجم حیوانات را که برای محیط زیست ضرر دارند را پیدا کرد البته اینها به هیچ عنوان برای محیط زیست ضرر ندارد بدون دخالت انسان چون خداوند هیچ چیزی را بدون حکمت نیافریده است در این لیست که مشخصات صد گونه حیوان در آن به چشم می خورد تنها 8 گونه از آنها جزء ماهیان هستند که تیلاپیا هم یکی از آنها می باشد مسئولان محیط زیست شاید تا به اینجای کار تحقیق کرده اند که این کار از یک انشان عادی هم بر می آید ولی کسی که به عنوان یک مقام مسئول هست و می خواهد یک تصمیم بزرگ بگیرد نباید به موضوع سطحی نگاه بیاندازد . و اما ادامه ماجرا درست است که تیلاپیا هم جزء این هشت نوع ماهی است اما با کمی دقت و تحقیق بیشتر نوع تیلاپیا هم دقیقا مشخص شده است و این تیلاپیا موزامبیک و زیلی هستند که جزء صد گونه مهاجم شناخته شده اند تکثیر زیاد عدم رشد و بلوغ در سن کم داشتن حالت پرخاشگری از ویژگی های بارز این نوع ماهی تیلاپیا است

مشاهده صد گونه مهاجم

100-of-the-world-worst-invasive-alien-species

ماهی تیلاپیا گونه موزامبیک و زیلی هست که برای محیط زیست ضرر دارد تیلاپیای زیلی و موزامبیک اصلا توجیه اقتصادی ندارد که پرورش دهنده بخواهد آن را پرورش دهد و روی آن سرمایه گذاری کند آیا واقعا فکر می کنید تیلاپیای موزامبیک و نیلی هستند که رکورد دومین ماهی پرورشی جهان را گرفته اند ؟ خیر گونه تیلاپیایی که در همه جا پرورش می دهند و از نظر محیط زیست در این لیست منع نشده است تیلاپیای گونه نیل می باشد که فقط نام آنها می تواند یکی باشد

پس تیلاپیای موزامبیک است که جزء صد گونه مهاجم ماهی ها قرار گرفته که جنبه تزئینی دارد تا پرورشی و در اکثر آکواریوم فروشی ها به چشم می خورد

بد نیست بدانید ماهی قزل آلا و کپور هم جزء این لیست محسوب می شوند حال باید دانست چرا مسئولین محیط زیست که فریاد دلسوزی سر می دهند به اشتباه جلوی پرورش این نوع ماهی را گرفته اند و به پرورش دیگر گونه ها کاری ندارند شاید هم دستی در واردات و سود سرشار آن باعث دلسوزی افراطی بعضی از آنها شده است

منابع :

http://www.fao.org/fishery/species/3217/en

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_globally_invasive_species

http://www.issg.org/worst100_species.html

www.issg.org/pdf/publications/worst_100/english_100_worst.pdf

http://www.mnn.com/earth-matters/animals/stories/10-most-invasive-fish-species-world

 

Save

avatar
   
اشاره به موضوع