//ماهی تیلاپیا بهترین گونه برای افزایش تولید آبزیان

ماهی تیلاپیا بهترین گونه برای افزایش تولید آبزیان

پرورش تیلاپیابه گزارش وب سایت عصر اقتصاد: معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران گفت: پرورش تیلاپیا بیشترین رشد را در دهه گذشته در دنیا داشته است و در دهه های آینده بیشترین رشد را تیلاپیا در کشورهای مختلف خواهد داشت.

به گزارش عصر اقتصاد، حسن صالحی افزود: فائو برنامه ریزی  کرده است بیش از 140 کشور دنیا تیلاپیا را پرورش بدهند.

 وی با بیان اینکه فیله تیلاپیا از جایگاه ویژه ای در سبد مصرفی اکثر جوامع برخوردار است، اظهار داشت: حتی جوامع پیشرفته، آمریکا و اروپا بزرگترین وارد کنندهای فیله تیلاپیا هستند.

 وی بهترین گونه برای افزایش تولید آبزیان در اقتصاد مقاومتی را ماهی تیلاپیا دانست و گفت: تیلاپیا مهمترین گونه ای است که به لحاظ شرایط خوبی که برای پرورش دارد می تواند در تولید نقش و جایگاه خوبی در سبد مصرفی جامعه داشته باشد.

صالحی اظهار داشت: طرح توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس را از طرح های ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی است.

 وی اضافه کرد: پرورش ماهی در قفس از مهمترین برنامه های سازمان است هم به لحاظ کمبود منابع آب شیرین و هم به لحاظ ظرفیت فراوانی که در دریاهای شمال و جنوب کشور برای پرورش ماهی در قفس وجود دارد

Save

avatar
   
اشاره به موضوع