///فروش مولد ماهی تیلاپیا

فروش مولد ماهی تیلاپیا

مولد ماهی تیلاپیاتیلاپیا یک ماهی پرورشی می باشد که سرعت رشد بالایی دارد که امروزه در جهان به عنوان دومین ماهی پرورشی بعد از کپور ماهیان است هر ماهی بالغ حدودا هر 45 روز یکبار در صورتی که شرایط مناسب باشد تخم ریزی می کند برای تهیه مولد ماهی تیلاپیا پرورشی با ما در ارتباط باشید

 

avatar
   
اشاره به موضوع