///فروش غذای ماهی سایز ۲ و ۴٫۵

فروش غذای ماهی سایز ۲ و ۴٫۵

بیومار درجه 1 سایز 4.5 و 2 در بسته بندی های 3 کیلیویی مقدار پرتیین بسته به سیز غذا می تواند متفاوت باشد سایز 2 ،50 درصد پروتیین و سایز 4.5 حدودا 40 درصد پروتیین داراست

فروش غذای ماهی

فروش در بسته 6 کیلویی

3 کیلو سایز 2 و 3 کیلو سایز 4.5

هزینه بسته 6 کیلویی 120 هزار تومان

موجود نیست

Leave A Comment