///فروش تیلاپیا مولد با کیفیت با سایز بزرگ

فروش تیلاپیا مولد با کیفیت با سایز بزرگ

مولد تیلاپیافروش مولد تیلاپیا نژاد بلک که یکی از نژادهای پرورشی است که در بیشتر کشورهای دنیا در حال پرورش است برای خرید  تیلاپیا مولد پرورشی با ما در ارتباط باشید قیمت بسته به سن و سایز ماهی متفاوت می باشد

مولد تیلاپیا در یک دوره بسته به سایز بدن و تغذیه و سن تعداد تخم متفاوت می گذارد تیلاپیاهای مولد بهتر است با پرتئین 40 تا 50 درصد تغذیه شوند تا باروری بالایی در تخم ها داشته باشد ماهی ماده بعد از تخم ریزی تخم ها را در دهان قرار می دهد تا حدود یک هفته بعد لارو ها را از دهان خارج می کند

 

Leave A Comment