///فروش بچه ماهی تیلاپیا پروررشی

فروش بچه ماهی تیلاپیا پروررشی

بچه ماهی تیلاپیا

خرید بچه ماهی تیلاپیا برای پرورش در استخر و بتنی یا استخرهای خاکی و … در آب های شور و شیرین ، این ماهی می تواند در آب های لب شور به خوبی رشد کند و یک ماهی گرمابی می باشد برای تهیه بچه ماهی در سایز و تیراژ های مختلف با ما در ارتباط باشید.

Leave A Comment