///خوراک یا جیره غذایی ماهی تیلاپیا

خوراک یا جیره غذایی ماهی تیلاپیا

floating-fish-foodماهی تیلاپیا یک ماهی گرمابی است که با شرایط محیطی سخت سازگاری کامل دارد این ماهی با فراهم کردن آب مناسب درجه حرارت و جیره غذایی خوب به سرعت رشد کرده و وزنی معادل 600 تا 700 گرم در 6 ماه به دست می آورد

بعد از تصمیم به پرورش و تهیه ماهی دومین چیز غذای این ماهی است برای تهیه غذای ماهی تیلاپیا در سایز های مختلف با پرتیین مشخص مناسب برای لارو تا پرواری بصورت پلت و اکسترودر می توانید با ما تماس بگیرید و درخواست غذای ماهی مخصوص تیلاپیا را داشته باشید هزینه غذای ماهی تیلاپیا یا همان جیره آن بستگی به میزان پرتیین و سایز غذا خواهد داشت

شماره تماس برای تهیه غذای تیلاپیا : 09363115868

Leave A Comment