///خرید ماهی تیلاپیا مولد در سایز مختلف

خرید ماهی تیلاپیا مولد در سایز مختلف

مولد تیلاپیاجهت خرید ماهی تیلاپیا مولد با بهترین کیفیت با ما در ارتباط باشید برای تخم ریزی و جفت گیری ماهی تیلاپیا حداقل تعداد 4 ماده و دو نر نیاز است ماهی نر در کیفیت لارو ها تاثیر بسزایی خواهد داشت و همچنان تغذیه ماهی ماده در کیفیت تخم ها تاثیر مستقیم دارد برای مشاوره و تهیه مولد تیلاپیا با ما تماس بگیرید

Leave A Comment