///خرید غذای ماهی سایز ۳

خرید غذای ماهی سایز ۳

غذای ماهی

فروش غذای ماهی شرکتی سایز 3 مخصوص ماهی ها پیش مولد(4 بند به بالا) با پروتئین مناسب ، غذا ها با تکنولوژی اکسترودر تهیه شده و مانع کثیف شدن آب و سایزی یکدست دارند

نوع غذا : رو آبی

پروتئین: حدودا 40 درصد

سایز مناسب : 3 – پیش مولد

قیمت  : 10 هزار تومان

قیمت بسته ارسالی 6 کیلویی : 60 هزار تومان

Leave A Comment