///خرید بچه ماهی تیلاپیا

خرید بچه ماهی تیلاپیا

بچه ماهی تیلاپیاخرید بچه ماهی تیلاپیا در بهترین نژادها و کیفیت با بهترین تغذیه چون مهمترین چیز در کیفیت بچه ماهی نوع تغذیه آن است بعضا مشاهده می شود بچه ماهی ها سن زیادی دارند ولی تناسب با ان رشد نکرده اند این نوع ماهی ها در اثر کمبود مواد غذایی نخواهند توانست در تمام مراحل پروار بندی رشد مناسبی را داشته باشند چه بچه ماهی تیلاپیا چه هر بچه ماهی دیگری باید در دوران لارو از تغذیه مناسب با پرتیین بالا استفاده نماید، تهیه بچه ماهی تیلاپیا در اندازه های یک بند و بالاتر با قابلیت ارسال

خرید بچه ماهی تیلاپیا و مشاوره  09363115868

avatar
   
اشاره به موضوع