///خرید بچه ماهی تیلاپیا بند انگشتی

خرید بچه ماهی تیلاپیا بند انگشتی

بچه ماهی تیلاپیا زنده

فروش ماهی تیلایپا بند انگشتی از یک گرم به بالا برای پرورش در تعداد بالا آماده برای پرورار بندی و انتقال به استخر برا سفارش بچه ماهی تیلاپیا با ما تماس بگیرید

تیلاپیا یک ماهی یوری هالین است که می تواند در آب های شور و شیرین به خوبی رشد کند و به غذای ارزان تری نسیبت به سایر ماهی ها نیاز دارد در نتیجه صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت

Leave A Comment