///خرید آنلاین غذای ماهی سایز ۲

خرید آنلاین غذای ماهی سایز ۲

7

فروش غذای ماهی شرکتی سایز 2 مخصوص بچه ماهی ها بند انگشتی با پروتئین بالا مناسب برای سایز گیری بچه ماهی ها ، غذا ها با تکنولوژی اکسترودر تهیه شده و مانع کثیف شدن آب و سایزی یکدست دارند

نوع غذا : رو آبی

پروتئین: حدودا 45 درصد

سایز مناسب : دو بند به بالا

قیمت  : 10 هزار تومان

قیمت بسته ارسالی 6 کیلویی : 60 هزار تومان

Leave A Comment