//بچه ماهی تیلاپیا پرورشی

بچه ماهی تیلاپیا پرورشی

بچه ماهی تیلاپیافروش بچه ماهی تیلاپیا در سایز های مختلف از نیم بند تا بند انگشتی مناسب برای پروار بندی ، تیلاپیا یک ماهی گرم آبی است که در همه سیستم های پرورشی مانند سیستم های مدار بسته ، پرورش در قفس ، استخرهای بتنی و خاکی می توان آن را پرورش داد و جیره غذایی آن تقریبا مانند سایر گونه های گرم آبی ( کپور ) می باشد

Leave A Comment