//اهمیت غذای بچه ماهی ها

اهمیت غذای بچه ماهی ها

floating-fish-foodبچه ماهی ها هنگامی که از تخم بیرون می آیند بسته به نوع و نژاد آنها حدودا بین 2 تا 4 روز نیاز به تغذیه نداشته و از کیسه زرده ایی که همراه دارند تغذیه می کنند اما بعد از تمام شدن کیسه زرده آنها نیاز به غذای پیدا کرده و برای فعالیت خود نیاز به انرژی دارند که ما به عنوان یک پرورش دهنده ماهی موضف به تهیه غذای یا جیره آنها هستیم ، بچه ماهی ها اشتهای زیادی برای خوردن دارند ماهی های تیلاپیا زمانی که کوچک هستند در روز حدودا 6 مرتبه نباز به غذا دارند این غذا لازم است دارای چند ویژگی باشد

غذا دارای سایز مناسب باشد تا بتواند بچه ماهی به سادگی آن را پیدا کرده و بخورد

دارای پرتئین بالایی باشد : غذای بچه ماهی ها دارای بیشترین مقدار پرتئین می باشد زیر برای رشد بهتر ماهی ها لازم است غذای آنها دارای درصد بالای پرتئین باشد هر چه سایز غذا ریزتر باشد اصولا درصد پرتئین آن هم بالاست . اگر لارو ها و بچه ماهی ها از غذای کم پرتئین استفاده کنند رشد آنها کم و دچار سوء تغذیه خواهند شد

آب ماهی را آلوده نکند . بعضی از غذا ها هستند که بعد از ورود به آب از ه باز شده و دارای ترکیبات نامعلومی هستند و آب ماهی ها را آلوده می کنند . غذای ماهی در درجه اول اکترود شده باشد و یا پلت غذای مناسبی می باشد و زمان دیرتری لازم است که غذا در آب حل شود

اهمیت غذای بچه ماهی ها به گونه ایی است که اگر در زمانی که بدن ماهی نیاز به پرتئین بالاست تامین نشود رشد ماهی می تواند یک چهارم ماهی با همان سن ولی با تغذیه خوب شود یکی از غذاهای مورد تایید بیومار است بیومار یک غذایی است که در ساخت آن از تکنولوژی اکسترود استفاده شده و درصد پرتیین بالا با سایز های مناسب و مختلف می باشد  برای تهیه بیومار می توانید به صفحه محصولات سایت قسمت غذای ماهی مراجعه کنید

avatar
   
اشاره به موضوع