//آمار واردات تیلاپیا در سال ۹۵

آمار واردات تیلاپیا در سال ۹۵

82297781-71151677بر اساس آمار گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 قریب به 7 هزار و 227  تن فيله منجمد تيلاپيا ، به ارزش دلاری  28054572 و ارزش ریالی 860438232362  وارد کشور شده است.

کشور چین  با صادرات بیش از  6 هزار و 347 تن  فيله منجمد تيلاپيا با ارزش دلاری 24722181 و ارزش ریالی  758439612873  و همچنین کشور امارات  با صادر کردن بیش از  879 تن فيله منجمد تيلاپيا ، به ارزش دلاری 3332391  و ارزش ریالی 101998619489  جزو کشورهایی هستند که بیشترین صادرات به ایران را دارند. در سالی که به اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال نامگذاری شده است امید می رود مسئولین با پیگیری  هر چه بیشتر مانع خروج این میزان ارز از کشور شوند و به تولید و اشتغال کمک کنند

avatar
   
اشاره به موضوع