//آمار تولید تیلاپیا در جهان

آمار تولید تیلاپیا در جهان

Tilapia%20Fishدر اینجا آمار خلاصه و کوتاهی از تولید و پرورش ماهی تیلاپیا در جهان در سالهای گذشته را مشاهده می کنید

ماهی تیلاپیا پس از کپور ماهیان، دومین ماهی پرورشی از نظر میزان تولید در جهان است. بر اساس آمار فائو، تولید سالانه تیلاپیا ناشی از کشت و صید، از ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تن در سال ۱۹۹۷ به ۲٫۵ میلیون تن در سال ۲۰۰۷، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۰ و به بیش از ۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. این آمار نشان از رشد چشمگیر مصرف این نوع خاص از ماهی در جهان دارد؛ به طوریکه میزان فروش ماهی تیلاپیا در جهان در سال ۲۰۰۰ معادل ۱ میلیون و ۷۴۴ هزار دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۰ به حدود ۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.در حال حاضر ماهی تیلاپیا در بیش از 140 کشور در حال پرورش دادن است و آمریکا بزرگترین مصرف کننده این ماهی پرطرفدار می باشد تیلاپیا در کشور ما، ظرفیت و زمینه پرورش به ویژه در نقاط گرمسیری را دارد و می تواند منجر به جلوگیری از خروج بیش از ۶۰ میلیون دلار ارز و ایجاد درآمد و اشتغالی معادل بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان شود؛

avatar
   
اشاره به موضوع