تیلاپیا پرورشی

هزینه پرورش ماهی تیلاپیا

پرورش ماهی هزینه هایی دارد که بیشترین ان را تهیه غذای ماهی در بر می گیرد ، قیمت غذا بستگی به خوادی دارد که در آن به کار می رود اصولا هر چه درصد پرتیین غذای ماهی بیشتر باشد هزینه تمام شده آن هم بیشتر خواهد بود از آنجایی که ماهی تیلاپیا به پرتئین کمتری[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!