هزینه-پرورش-ماهی-تیلاپیا

هزینه پرورش ماهی تیلاپیا چقدر است

پرورش ماهی هزینه های ثابت و جاری متفوتی دارد اما بعد از ساخت و ساز بیشترین آن را تهیه غذا در بر می گیرد ، قیمت غذا بستگی به موادی دارد که در آن به کار می رود اصولا هر چه درصد پروتیین غذای ماهی بیشتر باشد هزینه پرورش ماهی هم بیشتر خواهد بود از[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!