Tilapia%20Fingerlings

پرورش تیلاپیا چه مزایایی دارد

ماهی تیلاپیا به عنوان دومین ماهی پرورشی دنیا بعد از گونه کپور ماهیان مزایای زیادی دارد که با توجه به گسترش و استقبال روز افزون از این نوع ماهی در دنیا انتظار می رود که به رده اول ماهیان پرورشی در سالهای نه چندان دور برسد. مزایای پرورش ماهی تیلاپیا 1- مقاوم بودن با توجه[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!