tilapia-400

فروش تعدادی مولد ماهی تیلاپیا پرورشی

تعدادی مولد ماهی تیلاپیا پرورشی با کیفیت مناسب به فروش می رسد ماهی مولد تیلاپیا چنانچه شرایط فراهم باشد در سال چندین مرتبه تخم خواهد ریخت میزان تخم ها بسته به سن و وزن ماهی ،پرتئین جیره غذایی، شرایط آب و محیط دارد فروش مولد ماهی تیلاپیا : 09363115868 فروش تیلاپیا مولد با بهترین کیفیت[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!