tilapia-400

فروش تعدادی مولد ماهی تیلاپیا پرورشی

تعدادی مولد ماهی تیلاپیا پرورشی با کیفیت مناسب به فروش می رسد ماهی مولد تیلاپیا چنانچه شرایط فراهم باشد در سال چندین مرتبه تخم خواهد ریخت میزان تخم ها بسته به سن و وزن ماهی ،پرتئین جیره غذایی، شرایط آب و محیط دارد فروش مولد ماهی تیلاپیا : 09363115868 فروش مولد ماهی تیلاپیا خرید ماهی[…]

فروش مولد ماهی تیلاپیا

تیلاپیا یک ماهی پرورشی می باشد که سرعت رشد بالایی دارد که امروزه در جهان به عنوان دومین ماهی پرورشی بعد از کپور ماهیان است هر ماهی بالغ حدودا هر 45 روز یکبار در صورتی که شرایط مناسب باشد تخم ریزی می کند برای تهیه مولد ماهی تیلاپیا پرورشی با ما در ارتباط باشید  […]

مولد تیلاپیا

خرید ماهی تیلاپیا مولد در سایز مختلف

جهت خرید ماهی تیلاپیا مولد با بهترین کیفیت با ما در ارتباط باشید برای تخم ریزی و جفت گیری ماهی تیلاپیا حداقل تعداد 4 ماده و دو نر نیاز است ماهی نر در کیفیت لارو ها تاثیر بسزایی خواهد داشت و همچنان تغذیه ماهی ماده در کیفیت تخم ها تاثیر مستقیم دارد برای مشاوره و[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!