بیومار سایز 2

فروش غذای ماهی (بیومار ) سایز 2

فروش غذای ماهی های یک بند تا حدود 4 بند با پروتئین حدود 50 درصد قیمت هر کیلو 25 هزار تومان حداقل فروش در بسته های 6 کیلویی 150 هزار تومان فروش غذای ماهی (بیومار) سایز 4.5 فروش غذای ماهی سایز 2 و 4.5 فروش تیلاپیا مولد با کیفیت با سایز بزرگ فروش تیلاپیا مولد[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!