floating-fish-food

خوراک یا جیره غذایی ماهی تیلاپیا

ماهی تیلاپیا یک ماهی گرمابی است که با شرایط محیطی سخت سازگاری کامل دارد این ماهی با فراهم کردن آب مناسب درجه حرارت و جیره غذایی خوب به سرعت رشد کرده و وزنی معادل 600 تا 700 گرم در 6 ماه به دست می آورد بعد از تصمیم به پرورش و تهیه ماهی دومین چیز[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!