مشخصات آب مناسب برای پرورش تیلاپیا

مشخصات آب مناسب برای پرورش تیلاپیا

مشخصات آب مناسب برای رشد مطلوب ماهی تیلاپیا  مطابق جدول بالا می باشد قبل از پرورش ماهی تیلاپیا لازم است با انجام آزمایشات مربوطه به نتایج بالا برسیم ، دمای مناسب برای پرورش تیلاپیا بین 27 تا 30 درجه می باشد که حداقل و حداکثر دمای آب برای تحمل ماهی و تغذیه بین 20 تا[…]

CLOSE
CLOSE