مولد تیلاپیا

پرورش تیلاپیا در گیلان

پرورش ماهی تیلاپیا در گیلان و استان های شمالی با توجه به آب و هوای مناسب امکان پذیر است ، برای رشد بهینه ماهی تیلاپیا و صرفه اقتصادی آن و یکدست کردن گله لازمست ماهی ها را نرسازی کنند ماهی های نر سازی شده به سرعت رشد کرده و روانه بازار می شود برای تهیه[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!