//پرورش ماهی تیلاپیا ۲۰ تن در هکتار امکان دارد

پرورش ماهی تیلاپیا ۲۰ تن در هکتار امکان دارد

پرورش تیلاپیادر پایان یک دوره 6 ماهه پرورش ماهیان تیلاپیا در استخر خاکی 500 مترمربعی مرکز تحقیقات ماهیان آب شور داخلی- بافق مهرماه سال جاری ، مقدار 1025 کیلوگرم ماهی با میانگین وزن 517 گرم صید شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، این ماهیان با میانگین وزن اولیه 60 گرم نیمه اول فروردین ماه با تراکم 4.2 قطعه برمترمربع ذخیره سازی شده بودند. میزان بازماندگی این ماهیان در طول دوره %94.4، ضریب تبدیل غذایی 0.7 و ضریب رشد روزانه 2.5 گرم برروز بود. در این دوره پرورش بدون استفاده از تعویض شدید آب، کوددهی مرتب و استفاده از تولیدات طبیعی که موجب کاهش قابل توجه هزینه های تولید می شود و از ویژگی های ماهیان تیلاپیای پرورشی است در شرایط استخرهای خاکی بخوبی حاصل گردید.

این مقدار صید معادل 20 تن برهکتار تولید در شرایط پرورش غیرمتراکم می باشد و در شرایطی که بهره برداری کنونی از مزارع پرورش ماهیان گرمابی در شرایط استخرهای خاکی کشور برداشت 6 – 4 تن برهکتار کپورماهیان است، در آبزی پروری کشور بی سابقه و در تولید محصولات کشاورزی کشور کم نظیر محسوب می شود.

این دستاورد به عنوان نمونه ای از یافته های مطالعات کاربردی تیلاپیا توسط کارشناسان مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در مرکز تحقیقات ماهیان آب شور داخلی- بافق یزد، چشم انداز روشن معرفی تیلاپیا به صنعت آبزی پروری مناطق مرکزی کشور است

ماهی تیلاپیا در بالای 130 کشور جهان در حال پرورش است و دومین ماهی پرورشی دنیا بعد از کپور ماهیان می باشد

avatar
   
اشاره به موضوع