//پرورش تیلاپیا در مناطق مرکزی کشور ضروری است

پرورش تیلاپیا در مناطق مرکزی کشور ضروری است

جاسم مرمضی  در مورد ماهی تیلاپیا گفت: ماهی تیلاپیا گونه شناخته شده ای در دنیاست، گرمابی است و قابلیت سازگاری با همه شرایط را داراست و تنها نقطه ضعف آن سرماست و نمی تواند در دمای زیر ۱۰ درجه زنده بماند. مرمضی با بیان اینکه همه گونه های ماهی تیلاپیا مهاجم و بد نیست، گفت: متأسفانه گونه ای که در خوزستان انتشار یافته است، تیلاپیای زیلی است که گونه ای مهاجم است. البته باید گفت مهاجم بودن آن به معنای خوردن بقیه ماهی ها نیست؛ بلکه به خاطر تحمل بالا و رشد سریع است که در صورت هم سفره شدن با ماهی های بومی می تواند موجب کاهش غذا و در نتیجه کاهش جمعیت آن ها شود.

وی در مورد منشأ ورود تیلاپیای زیلی گفت: فرضیه ای که وجود دارد و احتمال آن نیز زیاد است این است که این ماهی از طریق آب های عراق وارد کشور شده است. زیرا بنده در سفری که به مرکز علوم تحقیقات دریایی بصره داشتم، مشاهده نمودم که تمام گونه های تیلاپیا در آن جا وجود دارد و در آن جا پرورش داده می شود. احتمال دیگری که مطرح می شود، ورود این ماهی از طریق پرورش آکواریومی و پرورش غیر قانونی در داخل کشور صورت گرفته است.

مرمضی گفت: مهمترین دلیلی که محیط زیست برای مخالفت با پرورش تیلاپیا اعلام می کند، ترس از آلوده شدن آب های ملی و آزاد است در صورتی که اکنون خوزستان به طور کامل آلوده شده است و کار از کار گذشته است.

رئیس پژوهشکده آبزی پروری افزود: با این حال تیلاپیای نیل مشکلی ندارد و برای پرورش مناسب است و بنده معتقدم در مناطق مرکزی و شمالی کشور، پرورش آن ضروری است و ماهی به صرفه ای است.

مرمضی در انتها نسبت به شایعه های موجود در مورد مضر بودن این ماهی گفت: می گویند این ماهی به خاطر امگا ۶ بالا مضر است، در صورتی که همه ماهی های آب شیرین امگا ۶ بالایی دارند.

مرمضی ادامه داد: امگا ۶ چربی غیراشباع است و ضرر ندارد. البته گفته می شود امگا ۳ این ماهی کمتر از ماهی های دریایی است که این موضوع برای تمام ماهی های آب شیرین صادق است.

وی افزود: این درست است که امگا ۳ بهتر از امگا ۶ است اما این به معنای مضر بودن امگا ۶ نیست.

مرمضی با بیان اینکه گفته می شود این ماهی همه چیز خوار است و باعث کاهش کیفیت گوشت می شود، گفت: ماهی های آب شیرین مانند کپور همه چیز خوار هستند و اگر برای این ماهی باعث کاهش کیفیت شود، برای ماهی های دیگر مانند کپور هم باعث کاهش کیفیت خواهد شد.

رئیس پژوهشکده آبزی پروری در پایان گفت: این ها تبلیغاتی است که علیه ماهی تیلاپیا صورت می گیرد.

avatar
   
اشاره به موضوع