//نژادها و گونه های مهم تیلاپیا

نژادها و گونه های مهم تیلاپیا

ماهی تیلاپیا از اعضای خانواده سیکلید ها می باشد خانواده سیکلیدها هم بزرگ و هم متنوع است، دست‌کم ۱۶۵۰ مورد از این ماهی به‌طور علمی ثبت شده است به طوری که این خانواده یکی از بزرگترین خانواده‌های مهره‌داران است. ماهی تیلاپیا گونه های متفاوتی دارد که همه آنها ارزش اقتصادی ندارد مهمترین گونه های پرورشی به ترتیب نژاد نیل که به دو دسته قرمز و سیاه دسته بندی می شود و blue tilapia که در جایگاه دوم بعد از نیل قرار دارد نژاد های مختلف دیگری وجود دارد که با توجه به شرایط سازگاری با محیط در محل های مختلف دنیا در حال پرورش است مانند نژاد aWami tilapi

بدیهی است ارزش اقتصادی گونه ها با هم متفاوت است ولی با توجه به شرایط محیطی و آب و هوای منطقه ، مقاومت نسبت به بیماری ها، سرعت رشد ، بهترین گونه برای منطقه انتخاب می شود ، تیلاپیا موزامبیک که در تصیر هم می توانید مشاهده کنید ارزش اقتصادی از نظر گوشت ندارد و سرعت رشد کمتر ، جثه کوچکتر و بدنی کشیده تر دارد از این رو این ماهی را به عنوان ماهی زینتی در آکواریوم استفاده می کنند در زیر چهار گونه تیلاپیا نام برده شده را می توانید مشاهده کنید

gunehaye-mokhtelefe-tilapia

 

avatar
   
اشاره به موضوع