//دستیابی ایران به تک جنس کردن تیلاپیا

دستیابی ایران به تک جنس کردن تیلاپیا

تیلاپیا

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از اتمام مطالعات به منظور پرورش ماهی تیلاپیا در استخرهای پرورشی آب شیرین خبر داد.رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به خبرنگار مانا گفت: با مجوز سازمان محیط زیست و دامپزشکی مولد تیلاپیا را وارد کردیم و با انجام مطالعات گسترده در مرکز تحقیقات آبزیان موسسه موفق شدیم اطلاعات بالایی در خصوص فرمول غذایی و تغییر جنسیت این گونه به دست آوریم. جنس نر این نوع ماهی به دلیل رشد سریعتری که دارد و جثه بزرگتر برای پرورش صرفه اقتصادی بیشتری دارد

محمد پورکاظمی، با اشاره به اینکه هم اکنون 10 تن از این گونه ماهی در هر هکتار تولید می کنیم گفت: آمادگی واگذاری این دانش فنی را به تمام پرورش دهندگان بخش خصوصی داریم.

پورکاظمی با اشاره به اینکه هم اکنون هشت هزار تن ماهی تیلاپیا وارد کشور می شود، خاطرنشان کرد: با تولید این گونه ماهی توسط بخش خصوصی دیگر نیازی به واردت آن نخواهیم داشت. لازم به ذکر است که سالانه میلیونها تومان ارز بدلیل واردات تیلاپیا از کشور خارج می شود که می تواند به فرصت اشتغال زایی تبدیل شود

وی گفت: تولید این ماهی را دراستخرهای پرورشی پیشنهاد می کنیم که خروجی آنها به آبهای آزاد کشور راه نداشته باشد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در ادامه همچنین از کسب دانش تولید ماهیان تیلاپیای فوق نر خبر داد و گفت: به این ترتیب با تولید صد در صدی ماهیان تیلاپیای نر امکان تکثیر طبیعی این گونه ماهی از بین خواهد رفت.

avatar
   
اشاره به موضوع