//تیلاپیا؛ محرک بازار رقابتی ماهی کشور

تیلاپیا؛ محرک بازار رقابتی ماهی کشور

عیسی گلشاهی در رابطه با اما و اگرهای واردات ماهی تیلاپیا به رادیو گفت وگو گفت: «بر اساس آمار رسمی گمرک و سازمان دامپزشکی هیچگاه در طول یک دوره ۱۰ ساله میزان واردات این ماهی از ۱۱ هزار تن فراتر نرفته و حتی سالانه کاهش واردات بصورت چشم گیر دیده شده است.»

وی افزود: «واردات از طریق ثبت سفارش قبلی بوده که تا کنون باید به اتمام رسیده باشد.»

گلشاهی با بیان اینکه طی ۷ ماه اخیر واردات فیله تیلاپیا انجام نگرفته است، گفت: «این ماهیان بعد از واردات تا یکسال تاریخ انقضا دارند و حجم کل ثبت سفارش های موجود در دست وارد کننده ها به اضافه روند نزولی واردات، [منجر به کاهش حجم این ماهی شده است].»

«تیلاپیا نشان داد مصرف کننده به فیله آماده ماهی میل دارد. قزل آلا سالیان طولانی تولید می شد ولی نحوه عرضه ی آن تفاوت چشم گیری نداشته ولی ماهی تیلاپیا [منجر به تحرک در رقابت واحدهای تولیدی شد].»

همچنین آرش نبی زاده، رئیس اتحادیه ماهیان سردآبی کشور با اشاره به شرایط متفاوت ماهی تیلاپیا با ماهی قزل آلا اظهار کرد: «این دو ماهی در یکجا قابل تولید نیستند.»

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «عده ای از ابتدا می گفتند تیلاپیا ماهی مهاجم است و محل را برای گونه های داخلی تنگ می کند و عده ای نیز می گفتند کیفیت این ماهی پایین است و گوشتی باید وارد بازار شود که عملا کیفیتی قابل قبول داشته باشد.»

نبی زاده با بیان اینکه ماهی تیلاپیایی که وارد کشور می شود، با هیچ یک از گونه های تولیدی در داخل کشور قابل مقایسه نیست، گفت: «اتحادیه به این مسئله اعتراض داشت که اگر قرار است با یک گونه در بازار رقابت کنیم، این رقابت باید در شرایط مساوی صورت گیرد.»

وی با اشاره به دریافت مجوز پرورش تیلاپیا در ۴ استان کشور اظهار کرد: «در اینصورت واردات این ماهی معنا نخواهد داشت. اما چین در شرایطی با بازار داخلی رقابت می کرد که در شرایطی نا هماهنگ با ایران قرار داشت.»

نبی زاده تصریح کرد: «اگر همین تکنولوژی را درباره قزل آلا در نظر گیرند باید دید که آیا باز هم انتخاب مردم ماهی تیلاپیا خواهد بود یا خیر!»

۱۳۹۷-۶-۲۷ ۱۴:۴۸:۲۵ +۰۰:۰۰۲۷ام شهریور, ۱۳۹۷|Tags: , |
avatar
   
اشاره به موضوع