//بررسی مولفه های تولید ماهی تیلاپیا در سیستم آکواپونیک

بررسی مولفه های تولید ماهی تیلاپیا در سیستم آکواپونیک

aquaponics-tilapia-3به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور یزد در ادامه پژوهش های انجام شده در زمینه ماهی تیلاپیا در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، و با هدف تکمیل یافته ها و دست یابی به اپتیمم های تولید ماهی تیلاپیا در سیستم آکواپونیک و معرفی بسته های تولیدی خانگی و تجاری تولید به روش آکواپونیک، از سال گذشته اجراء طرح کلان «بررسی مؤلفه های تولید ماهی تیلاپیا در سیستم آکواپونیک» توسط این مرکز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد گردید. این طرح در جلسات مختلف در دفتر مدیریت محترم پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شورای مشورتی معاونت علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کمیته علمی هدایتی و نظارتی سازمان برنامه و بودجه با حضور مدیران، کارشناسان و ناظرین مربوط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان شیلات، دانشگاه و سازمان جهاد دانشگاهی ارائه و بررسی گردید و مورد تصویب معاونت توسعه فرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت.

مهمترین ویژگی های این طرح تولید متراکم ماهی توأم با محصولات گیاهی، مصرف بهینه آب، استفاده از روش های نوین تولید توأم با ملاحظات محیط زیستی، عدم نیاز به اراضی و خاک کشاورزی، فعالیت های آبزی پروری/کشاورزی در شرایط عدم دسترسی دائمی به منابع آب، کاهش مصرف کود و سموم در سیستم تولید، تولید در سیستم های ساده و نسبتا کم هزینه، توسعه کشاورزی در اقلیم های خشک و دارای منابع محدود آب است. هدف عمده این طرح معرفی بسته های خانگی و تجاری تولید متراکم ماهی تیلاپیا/محصولات گیاهی می باشد.

 

Save

Save

Save

Save

Save

۱۳۹۵-۸-۱۱ ۱۴:۴۸:۵۵ +۰۰:۰۰۱۱ام آبان, ۱۳۹۵|Tags: |
avatar
   
اشاره به موضوع